Vyhláška č. 153/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

(v znení č. 43/2003 Z. z.)

Čiastka 55/1998
Platnosť od 29.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 237/2005 Z. z.

153

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. marca 1998,

ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. ustanovuje:


§ 1

Vinohradnícka zóna

Vinohradnícke oblasti v Slovenskej republike sa podľa kritérií pre členenie vinohradníckych oblastí Európy zaraďujú do zóny B a v rámci tejto zóny sa vinohradnícke obce vo vinohradníckych oblastiach členia na kategórie B1, B2 alebo B3.

§ 2

Kategórie vinohradníckych obcí

(1) Do kategórie B1 patria vinohradnícke obce v klimaticky najteplejších vinohradníckych rajónoch s energetickou bilanciou nad 200 kJ . cm-2 počas vegetácie s vinohradmi na svahoch s plytkými skeletovými pôdami s rôznym geologickým podkladom. Do tejto kategórie patria aj vinohradnícke obce s vinohradmi na chránených svahoch s ľahko záhrevnými priepustnými, ale dostatočne výživnými bezskeletovými pôdami.

(2) Do kategórie B2 patria vinohradnícke obce s vinohradmi v klimaticky menej teplých rajónoch s energetickou bilanciou do 200 kJ . cm-2 počas vegetácie. Do tejto kategórie patria aj vinohradnícke obce s vinohradmi, ktorých energetická bilancia je síce väčšia ako 200 kJ . cm-2 počas vegetácie, ale majú miernejšiu svahovitosť ako vinohrady v obciach kategórie B1 a stredne hlboké až hlboké bezskeletové výživné pôdy.

(3) Do kategórie B3 patria vinohradnícke obce v klimaticky teplých vinohradníckych rajónoch s energetickou bilanciou nad 180 kJ . cm-2 počas vegetácie s vinohradmi na rovinách s aluviálnymi naplaveninami, s hlbokými výživnými pôdami, piesočnatými pôdami alebo so štrkovými pôdami so zvýšeným rizikom poškodzovania mrazmi. Do tejto kategórie patria aj vinohradnícke obce v klimaticky menej priaznivých vinohradníckych rajónoch s energetickou bilanciou do 180 kJ . cm-2 počas vegetácie s rozdielnymi druhmi vinohradníckych pôd a so zúženým sortimentom pestovaných odrôd viniča.

§ 3

Zoznam vinohradníckych obcí a ich kategórie

Vinohradnícke obce sa zaraďujú do vinohradníckych oblastí, vinohradníckych rajónov a do kategórií takto:

a) Malokarpatská vinohradnícka oblasť

1. Skalický vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Gbely, Kopčany, Koválov, Koválovec, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Smrdáky, Štefanov, Unín, Vrádište,

2. Záhorský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šaštín-Stráže, Závod,

3. Stupavský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava – mestská časť Lamač, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Lozorno, Stupava,

4. Bratislavský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Bratislava – mestská časť Devín, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Bratislava – mestská časť Rača, Bratislava – mestská časť Vajnory,

5. Pezinský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné,

6. Modranský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Dubová, Modra, Píla, Šenkvice, Vinosady,

7. Doľanský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová, Vištuk,

8. Orešanský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Borová, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín,

9. Senecký vinohradnícky rajón

9.1. obce kategórie B2:

Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Čataj, Jablonec, Senec, Veľký Grob,

9.2. obce kategórie B3:

Ivánka pri Dunaji, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Tomášov, Veľký Biel,

10. Trnavský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Boleráz, Brestovany, Bučany, Dolná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Majcichov, Malženice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč,

11. Hlohovecký vinohradnícky rajón

11.1. obce kategórie B1:

Bojničky, Dvorníky, Hlohovec, Sasinkovo, Šalgočka, Zemianske Sady,

11.2. obce kategórie B2:

Dolné Trhovište, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Kľačany, Pastuchov, Siladice,

12. Vrbovský vinohradnícky rajón

12.1. obce kategórie B2:

Banka, Bíňovce, Čachtice, Častkovce, Kálnica, Moravany nad Váhom, Ratnovce, Smolenice, Sokolovce, Šípkové, Trstín, Vrbové,

12.2. obce kategórie B3:

Dechtice, Dolné Dubové, Dolný Lopašov, Horné Dubové, Chtelnica, Kátlovce, Kočín, Lančár, Piešťany, Podolie, Očkov, Ostrov, Veľké Kostoľany,

b) Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

1. Šamorínsky vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Blahová, Čenkovce, Čunovo, Dunajská Lužná, Hubice, Jarovce, Lehnice, Mierovo, Miloslavov, Podunajské Biskupice, Rovinka, Rusovce, Šamorín, Zlaté Klasy,

2. Dunajskostredský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Jahodná, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Michal na Ostrove, Okoč, Orechová Potôň, Veľký Meder, Vieska, Vydrany,

3. Galantský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Abrahám, Čierna Voda, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, Mostová, Neded, Pusté Úľany, Selice, Sládkovičovo, Šaľa, Tešedíkovo, Topoľnica, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany, Vlčany, Žihárec,

4. Palárikovský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Andovce, Jatov, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné,

5. Komárňanský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Brestovec, Číčov, Imeľ, Kameničná, Komárno, Martovce, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove,

6. Hurbanovský vinohradnícky rajón

6.1. obce kategórie B1:

Bátorove Kosihy, Dulovce, Hurbanovo, Marcelová, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Svätý Peter, Šrobárová,

6.2. obce kategórie B3:

Bajč, Búč, Chotín, Kravany nad Dunajom, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom,

7. Strekovský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Belá, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan,

8. Štúrovský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužľa, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo,

c) Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

1. Ipeľský vinohradnícky rajón

1.1. obce kategórie B1:

Balog nad Ipľom, Dolinka, Ipeľské Predmostie, Ipeľský Sokolec, Kosihy nad Ipľom, Malá Čalomija, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom,

1.2. obce kategórie B2:

Horné Turovce, Ipeľské Úľany, Plášťovce, Sazdice, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom,

2. Hontiansky vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Drieňovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Ladzany, Rykynčice, Terany, Sebechleby, Sudince, Súdovce,

3. Vinický vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica,

4. Modrokamenský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Glabušovce, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Kováčovce, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Želovce,

5. Fiľakovský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Bulhary, Buzitka, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalinovo, Panické Dravce, Pinciná, Prša, Ratka, Šávoľ, Šurice, Tomášovce, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Veľké Dravce,

6. Gemerský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Bátka, Belín, Blhovce, Dolné Záhorany, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hrnčiarske Zálužany, Jesenské, Jestice, Nová Bašta, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov,

7. Tornaľský vinohradnícky rajón – obce kategórie B3:

Dulovo, Gemer, Hubovo, Káloša, Kráľ, Tornaľa, Štrkovec, Valice, Včelince, Veľký Blh, Žíp,

d) Nitrianska vinohradnícka oblasť

1. Šintavský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Alekšince, Báb, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Nové Sady, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom,

2. Nitriansky vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Cabaj–Čápor, Čakajovce, Ivánka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lefantovce, Mojmírovce, Nitra, Pohranice, Svätoplukovo, Šurianky, Veľká Dolina, Výčapy–Opatovce, Zbehy, Žirany,

3. Radošinský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Bojná, Horné Obdokovce, Kovarce, Lipovník, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Oponice, Orešany, Preseľany, Radošiná, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Nemčice, Urmince, Veľké Ripňany, Vozokany,

4. Zlatomoravský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Beladice, Čaradice, Čeľadice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Dolné Obdokovce, Hosťovce, Hronský Beňadik, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Mankovce, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce,

5. Vrábeľský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Beša, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Tajná, Tehla, Veľký Cetín, Veľký Ďur, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Žitavce,

6. Žitavský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Maňa, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr,

7. Želiezovský vinohradnícky rajón – obce kategórie B1:

Čaka, Farná, Hronovce, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Malé Ludince, Nýrovce, Pastovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce,

8. Tekovský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Čajkov, Dolný Pial, Horný Pial, Hronské Kľačany, Krškany, Levice, Lok, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Tlmače,

9. Pukanecký vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Bátovce, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Dolné Semerovce, Domadice, Drženice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Horné Semerovce, Jabloňovce, Pukanec, Santovka, Žemberovce,

e) Východoslovenská vinohradnícka oblasť

1. Moldavský vinohradnícky rajón

1.1. obce kategórie B2:

Debraď, Hrhov, Hrušov, Jabloňov nad Turňou, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou,

1.2. obce kategórie B3:

Čečejovce, Drieňovec, Dvorníky–Včeláre, Janík, Nižný Lánec, Perín–Chym, Rešica, Seňa, Ždaňa,

2. Sobranský vinohradnícky rajón – obce kategórie B2:

Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Nižné Nemecké, Orechová, Porúbka, Poruba pod Vihorlatom, Priekopa, Remetské Hámre, Sejkov, Svätuš, Tibava, Úbrež, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké,

3. Michalovský vinohradnícky rajón

3.1. obce kategórie B2:

Brekov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Nižný Hrušov, Oreské, Staré, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné,

3.2. obce kategórie B3:

Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Lesné, Malčice, Markovce, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Závadka, Zbudza,

4. Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

4.1. obce kategórie B2:

Brehov, Cejkov, Hraň, Kamenec, Kašov, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malý Horeš, Pribeník, Sirník, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Zemplín, Zemplínske Jastrabie,

4.2. obce kategórie B3:

Bačka, Beša, Biel, Boľ, Čičarovce, Malé Trakany, Poľany, Somotor, Strážne, Svätá Mária, Veľké Trakany, Veľký Horeš,

f) Tokajská vinohradnícka oblasť – obce kategórie B1:

Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky.

§ 4

Osobitná vinohradnícka oblasť

Osobitnou vinohradníckou oblasťou je Tokajská vinohradnícka oblasť tvorená územím vinohradníckych obcí podľa § 3 písm. f) so špecifickým odrodovým zložením výsadby viniča a s osobitnou technológiou výroby vína s jedinečnými vlastnosťami.

§ 5

Zoznam odrôd viniča, z ktorých možno vyrábať vína s prívlastkom

(1) Na výrobu vína s prívlastkom možno vo všetkých vinohradníckych oblastiach okrem Tokajskej vinohradníckej oblasti používať hrozno týchto odrôd:

a) muštové biele odrody:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Devín

Dievčie hrozno

Feteasca regala

Chardonnay

Irsai Oliver

Mília

Muškát moravský

Muškát Ottonel

Müller Thurgau

Neuburské

Noria

Pálava

Rizling rýnsky

Rizling vlašský

Rulandské biele

Rulandské šedé

Sauvignon

Silvánske zelené

Tramín červený

Veltlínske červené skoré

Veltlínske zelené

b) muštové modré odrody:

Alibernet

André

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modrá

Modrý Portugal

Neronet

Rulandské modré

Svätovavrinecké

Zweigeltrebe

(2) S prihliadnutím na pôdne a klimatické podmienky, dosahovanú kvalitu vína a vinohradnícku a vinársku tradíciu možno na výrobu vína s prívlastkom používať v jednotlivých vinohradníckych oblastiach a vinohradníckych rajónoch predovšetkým hrozno týchto odrôd:

a) v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti

Vinohradnícky rajón

1. Skalický:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Frankovka modrá, Svätovavrinecké

2. Záhorský:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Rizling rýnsky

3. Stupavský:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Veltlínske zelené

4. Bratislavský:

Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Müller Thurgau, Frankovka modrá

5. Pezinský:

Müller Thurgau, Rizling vlašský, Silvánske zelené, Veltlínske zelené

6. Modranský:

Chardonnay, Dievčie hrozno, Veltlínske zelené, Rizling vlašský

7. Doľanský:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Rizling rýnsky, Svätovavrinecké

8. Orešanský:

Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Modrý Portugal, Svätovavrinecké

9. Senecký:

Müller Thurgau, Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Frankovka modrá

10. Trnavský:

Müller Thurgau, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Frankovka modrá

11. Hlohovecký:

Rulandské biele, Veltlínske zelené, Frankovka modrá, Svätovavrinecké

12. Vrbovský:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Rizling rýnsky

b) v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti

Vinohradnícky rajón

1. Šamorínsky:

Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Svätovavrinecké

2. Dunajskostredský:

Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Frankovka modrá

3. Galantský:

Rulandské biele, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Veltlínske zelené

4. Palárikovský:

Rulandské biele, Rizling vlašský, Silvánske zelené, Veltlínske zelené

5. Komárňanský:

Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Silvánske zelené, Veltlínske zelené

6. Hurbanovský:

Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Frankovka modrá

7. Strekovský:

Rulandské biele, Rizling rýnsky, Chardonnay, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon

8. Štúrovský:

Rulandské biele, Rizling rýnsky, Chardonnay, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon

c) v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti

Vinohradnícky rajón

1. Ipeľský:

Dievčie hrozno, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Veltlínske zelené

2. Hontiansky:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Veltlínske zelené, Svätovavrinecké

3. Vinický:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Rizling rýnsky, Frankovka modrá

4. Modrokamenský:

Rulandské biele, Rizling rýnsky, Chardonnay, Frankovka modrá

5. Fiľakovský:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Rizling rýnsky, Frankovka modrá

6. Gemerský:

Müller Thurgau, Rulandské biele, Veltlínske zelené, Frankovka modrá

7. Tornaľský:

Rulandské biele, Rizling vlašský, Frankovka modrá, Svätovavrinecké

d) v Nitrianskej vinohradníckej oblasti

Vinohradnícky rajón

1. Šintavský:

Rizling vlašský, Rulandské biele, Veltlínske zelené

2. Nitriansky:

Chardonnay, Rulandské šedé, Sauvignon, Frankovka modrá

3. Radošinský:

Rulandské šedé, Rulandské biele, Müller Thurgau

4. Zlatomoravský:

Müller Thurgau, Rizling rýnsky, Svätovavrinecké

5. Vrábeľský:

Rulandské biele, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon

6. Žitavský:

Rulandské biele, Rizling vlašský, Veltlínske zelené

7. Želiezovský:

Feteasca regala, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Svätovavrinecké

8. Tekovský:

Rulandské biele, Feteasca regala, Frankovka modrá

9. Pukanecký:

Müller Thurgau, Feteasca regala, Svätovavrinecké

e) vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti

Vinohradnícky rajón

1. Moldavský:

Chardonnay, Rulandské biele, Svätovavrinecké, Rulandské modré

2. Michalovský:

Müller Thurgau, Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Frankovka modrá

3. Sobranský:

Müller Thurgau, Rizling vlašský, Sauvignon, Frankovka modrá

4. Kráľovskochlmecký:

Rizling vlašský, Rizling rýnsky

§ 6

Spôsob výsadby a pestovateľský tvar viničového kra na pestovanie hrozna na výrobu akostného vína a vína s prívlastkom

(1) Pri výsadbe viniča na pestovanie hrozna na výrobu akostného vína a vína s prívlastkom treba vo všetkých vinohradníckych oblastiach používať spony zabezpečujúce najmenej 3 300 krov viniča na ploche 1 ha vinohradu a takú šírku medziradí, ktorá umožňuje riadne mechanické obrábanie pôdy a ošetrovanie krov viniča v záujme dosiahnutia súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna.

(2) Pri voľbe šírky medziradia a základného tvaru kra viniča treba prihliadať na mechanické zloženie a agrochemické vlastnosti pôdy. Pre výsušné polohy a málo výživné pôdy sú vhodné menšie tvary krov viniča a počet krov väčší ako 4 000 na ploche 1 ha vinohradu. Pre ostatné polohy na bezskeletových výživných pôdach sú vhodné väčšie tvary krov viniča a počet krov menší ako 4 000 na ploche 1 ha vinohradu.

(3) Na dosiahnutie súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna na výrobu akostného vína treba dodržiavať zaťaženie krov viniča očkami s prihliadnutím na pestované odrody a pôdno-klimatické podmienky vinohradníckeho rajónu v počte 60 000 očiek až 80 000 očiek na ploche 1 ha vinohradu.

(4) Na dosiahnutie súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna na výrobu vína s prívlastkom treba zaťaženie kra viniča očkami zmenšiť o 15 % až 20 % v porovnaní so zaťažením podľa odseku 3.

(5) Vo vinohradoch, v ktorých sa pestuje hrozno na výrobu akostného vína a vína s prívlastkom, treba dodržiavať všetky zaužívané postupy v agrotechnike obrábania pôdy a v ošetrovaní krov viniča.

(6) Dodržiavanie postupov podľa odseku 5 vo vinohradoch, v ktorých sa pestuje hrozno na výrobu vína s prívlastkom, kontroluje počas vegetácie i počas zberu hrozna výskumný ústav vinohradnícky a vinársky.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


Peter Baco v. r.