Čiastka č. 52/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 27.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 01.06.1998
145/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie 01.06.1998
146/1998 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného 27.05.1998
r1/c52/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.