Čiastka č. 5/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.01.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 01.02.1998
15/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 23.01.1998