Čiastka č. 47/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 14.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
136/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave