Čiastka č. 41/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
113/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky