Čiastka č. 34/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov 01.03.1995