Čiastka č. 32/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 31.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov