Čiastka č. 30/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 25.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1998 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky 25.03.1998
78/1998 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s Ústavou Slovenskej republiky 25.03.1998
79/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3l4/l996 Z. z. o prokuratúre 25.03.1998