Čiastka č. 22/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1998 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov