Čiastka č. 20/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
53/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat 01.04.1998
54/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach 21.02.1996