Čiastka č. 159/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2000
402/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov