Čiastka č. 157/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
392/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach 01.01.1999