Čiastka č. 155/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
388/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1999