Čiastka č. 151/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 17.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
380/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999