Čiastka č. 145/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
371/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe k Štatútu Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie