Čiastka č. 133/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 13.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
340/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957