Čiastka č. 132/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
339/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve 12.11.1998