Čiastka č. 13/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 12.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ratifikácii Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem č. 144 z roku 1976 Slovenskou republikou