Čiastka č. 129/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 06.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
334/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 06.11.1998