Čiastka č. 127/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 05.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
331/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 05.11.1998
332/1998 Z. z. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 05.11.1998