Čiastka č. 11/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 06.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode