Čiastka č. 108/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 17.09.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
281/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj 17.09.1998