Čiastka č. 104/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 28.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
273/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí 28.08.1998