Čiastka č. 102/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
267/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok 26.08.1997