Čiastka č. 10/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 06.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
26/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody doplňujúcej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode