Čiastka č. 98/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 14.08.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí 15.08.1997
223/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave