Čiastka č. 92/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 26.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
203/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z. 26.07.1997