Čiastka č. 91/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 24.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
200/1997 Z. z. Zákon o Študentskom pôžičkovom fonde 01.08.1997
201/1997 Z. z. Zákon o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 01.08.1997
202/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 01.08.1997
u1/c91/1997 Z. z. Upozornenie odberateľom