Ostatné č. u1/c91/1997 Z. z.Upozornenie odberateľom

Čiastka 91/1997
Platnosť od 24.07.1997

UPOZORNENIE ODBERATEĽOM

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje všetkým odberateľom Zbierky zákonov Slovenskej republiky, že na základe výsledkov verejnej súťaže bude

od 1. januára 1998,

zabezpečovať tlač a distribúciu Zbierky zákonov Slovenskej republiky Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

V dôsledku tejto zmeny je potrebné zaslať novú objednávku na odber Zbierky zákonov Slovenskej republiky na rok 1998 na adresu:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
distribúcia Zbierky zákonov Slovenskej republiky
P. O. Box C-29
Národná 13
010 01 Žilina

Zároveň upozorňuje, že všetky práva a povinnosti súvisiace s odberom Zbierky zákonov Slovenskej republiky za predchádzajúce obdobie patria terajšiemu
distribútorovi Concordii, spol. s r. o. (vrátane doúčtovania za predchádzajúce obdobie).

Okrem toho oznamuje aj novú adresu redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky:

Redakcia Zbierky zákonov Slovenskej republiky
Námestie slobody 12
811 06 Bratislava