Čiastka č. 89/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
196/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z. 21.07.1997
197/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke 21.07.1997