Čiastka č. 88/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 17.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
195/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou 01.07.1994