Čiastka č. 84/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností 01.07.1997