Čiastka č. 83/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
186/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov 01.07.1997