Čiastka č. 82/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Národnom parku Nízke Tatry 01.07.1997
183/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v období od 1. júla 1997 do 30. júna 1998 01.07.1997
184/1997 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk
185/1997 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2