Čiastka č. 81/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy 01.07.1997
181/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách 01.07.1997