Čiastka č. 77/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
167/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky 01.07.1997