Čiastka č. 75/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
163/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o jadrovej bezpečnosti