Čiastka č. 72/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej 01.02.1995