Čiastka č. 71/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch 06.06.1997