Čiastka č. 69/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
150/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita 30.05.1997