Čiastka č. 67/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom