Čiastka č. 66/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 27.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty 27.05.1997