Čiastka č. 64/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 22.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1997 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. mája 1997 o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 22.05.1997