Uznesenie č. 139/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. mája 1997 o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 64/1997
Platnosť od 22.05.1997
Účinnosť od 22.05.1997

139

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 21. mája 1997

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 1997 a podáva tento

výklad

čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky:

1. Zákonodarná moc v Slovenskej republike je upravená dvojakým spôsobom. Táto moc patrí nielen Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj priamo občanom. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky bola otázka o zmene Ústavy Slovenskej republiky alebo jej časti.

2. Príloha rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 76/1997 Z. z. o vyhlásení referenda k otázke uvedenej v I. časti písm. b) 4. bode rozhodnutia odporuje § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, ktorým sa podľa čl. 100 Ústavy Slovenskej republiky upravuje ústavný režim spôsobu vykonania referenda.

Predseda senátu:

Július Černák v. r.