Čiastka č. 49/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 17.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa