Čiastka č. 48/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 17.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1997 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností