Čiastka č. 45/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 09.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
99/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 09.04.1997