Čiastka č. 40/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 27.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách 01.04.1997