Čiastka č. 33/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 15.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1997 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda