Čiastka č. 29/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1997 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.1997
68/1997 Z. z. Zákon o Matici slovenskej 11.03.1997
69/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti 11.03.1997